Πολιτική Ακυρώσεων

Με την ακύρωση της κράτησης, ο Πελάτης θα χρεωθεί ένα ποσοστό της συνολικής τιμής της διαμονής (χρέωση ακύρωσης) όπως αναφέρεται παρακάτω.

  1. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 30 μέρες πριν από την ημέρα άφιξης τότε δεν υπάρχει χρέωση.
  2. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 15-29 μέρες πριν από την ημέρα άφιξης τότε ο πελάτης χρεώνεται 30% του συνολικού κόστους της κράτησης.
  3. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 10 – 14 μέρες πριν από την ημέρα άφιξης τότε ο πελάτης χρεώνεται 50% του συνολικού κόστους της κράτησης.
  4. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 1-09 μέρες πριν από την ημέρα άφιξης τότε ο πελάτης χρεώνεται το 100% του συνολικού κόστους της κράτησης.